Top
Privacy statement

Levenslicht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met ons, José en Tjeerd Sloot, contact op te nemen dan verzoeken we je met klem om dat telefonisch te doen: 06-43036483 of 033-4701436. We kunnen je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Aarzel dus niet om ons te bellen!
Mochten we telefonisch niet bereikbaar zijn email ons dan via info@levenslicht.net.

Contactgegevens:
Web: http://www.levenslicht.net, http://www.levenslicht.luondo.nl
Adres: Weerdenburg 9, 3834 AE Leusden
Tel: +31334701436, +31643036483

Bedrijfsgegevens:
Kamer van Koophandel Gooi en Eemland: 32166863
BTW-nummer: NL821873799B01


Tjeerd Sloot is de Functionaris Gegevensbescherming van Levenslicht. Je kunt hem bereiken via tjeerd@levenslicht.net of telefonisch.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Levenslicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@levenslicht.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Levenslicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken


Geautomatiseerde besluitvorming:
Levenslicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Levenslicht) tussen zit. Levenslicht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Webwinkel www.levenslicht.luondo.nl voor de afhandeling van de boekingen en betalingen
- Financiële afhandeling: Sisow
- Inboxify.nl voor de administratie van ons nieuwsbrieven bestand
- Diverse laptops en PC’s voor de administratie binnen ons bedrijf
Geen van deze systemen of computerprogramma’s is erop gericht om informatie te verstrekken aan derden of buiten onze directe bedrijfsvoering te gebruiken.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevens nieuwsbrief
De bewaartermijn is door de klant zelf te bepalen. Wanneer de klant wordt opgenomen in onze administratie worden de gegevens van die klant toegevoegd aan ons nieuwsbriefbestand. Dit is het enige bestand waar we actief van deze gegevens gebruikmaken.
Wanneer iemand zich afmeldt voor de nieuwsbrief of ons verzoekt om daarvoor zorg te dragen worden deze gegevens door ons gewist.
Categorie persoonsgegevens betalingstraject (luondo.nl en sisow.nl)
De bewaartermijn van deze gegevens is 7 jaar, met dien verstande dat er van deze gegevens geen gebruik wordt gemaakt binnen onze bedrijfsvoering anders dan boekhoudkundige/administratieve administratie.


Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij verstrekken dus uitsluitend aan derden wanneer dit voor onze administratie noodzakelijk is, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om de administratie te voeren. Hierbij is de belastingdienst en hun bewaartermijn leidend.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Levenslicht gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Deze cookies worden alleen gebruikt door de webwinkel luondo.nl.
Voor onze website gebruiken we diverse analytische software en registratie zoals Google, Belstat en Addthis.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@levenslicht.net.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Levenslicht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Levenslicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@levenslicht.net of telefonisch.


Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met ons contact op te nemen dan verzoeken we je met klem om dat telefonisch te doen: 06-43036483 of 033-4701436. We kunnen je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Aarzel dus niet om ons te bellen!

Nieuwe producten